OBCHODNÍ PODMÍNKY KONFERENCE SHOPEXPO

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce a objednatele vstupenky na Shopexpo 4.-5. června 2015.

Vzdělávací konferenci Shopexpo zřizuje a organizuje společnost NetDirect s.r. o.,se sídlem Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 24271098, DIČ: CZ24271098, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: 61020 C. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupí vstupenku na webové stránce /koupit-vstupenku.

Cenu vstupenky je objednatel povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů od zakoupení vstupenky. Závazný právní vztah mezi organizátorem konference a objednatelem vstupenky vzniká v den zakoupení vstupenky objednatelem. Vstupenky budou odesílány elektronicky. Na místě konání pak objednatel obdrží oproti vstupence, vystavené na jeho jméno, vstupní kartu a konferenční náramek. Pokud cena vstupenky nebude uhrazena ve stanované lhůtě, nárok na vstupenku zaniká.

Cena vstupenky je proměnlivá dle časového období prodeje uvedeného na webových stránkách shopexpo. V případě zrušení konference Shopexpo ze strany organizátora bude objednateli vrácena cena vstupenky v plném rozsahu zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. O zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci organizátor objednatele bezodkladně informuje. Při zrušení registrace do 60 dnů před konáním konference včetně bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z  ceny vstupenky.

Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.