Petr Ludwig

Petr Ludwig

CEO at GrowJOB institute

Petr Ludwig je autorem bestselleru Konec prokrastinace, který se věnuje boji s chorobným odkládáním úkolů a povinností. Jeho knihy se prodalo 50.000 výtisků, čímž se stala jednou z nejprodávanějších českých knih v historii. Kniha je překládána do 6 zahraničních jazyků.

Před osmi lety založil vzdělávací institut GrowJOB, který převádí do praxe aktuální vědecké poznatky z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Institut pomáhá zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách.

getexperience